Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1706259049.82

  Kennsla og leiðsögn, meistaranám
  MKEN4MS05
  2
  Kennsla og leiðsögn
  Kennsla og leiðsögn
  Samþykkt af skóla
  4
  5
  Nemandinn þekki námskröfur og uppbyggingu náms til sveinsprófs í iðngrein sinni og viti hvernig skóli og fyrirtæki þurfa að vinna saman að menntun einstaklingsins. Þekki réttindi og skyldur iðnmeistara og iðnnema á náms- og starfsþjálfunarsamningi. Viti hvernig meistari geti búið iðnnema æskileg skilyrði til náms og þroska í fyrirtækinu og kunni aðferðir til að miðla þekkingu og annast handleiðslu í samræmi við námsþarfir nemans og námskröfur iðngreinarinnar. Þekki helstu aðferðir kennslufræði og námsmats og geti skipulagt endurmenntun í samræmi við þarfir fyrirtækis.
  Undanfari: sveinspróf, stúdentspróf eða sambærilegt.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ákvæðum laga og reglugerða er varða iðnmenntun á Íslandi.
  • algengum aðferðum við fræðslu og þjálfun ólíkra einstaklinga.
  • helstu kenningum um nám, kennslu og félagsleg samskipti.
  • helstu aðferðum við mat á árangri þjálfunar og frammistöðu í starfi.
  • námskröfum og uppbyggingu náms til sveinsprófs í iðngrein sinni samkvæmt aðalnámskrá.
  • ákvæðum iðnnámssamninga um réttindi og skyldur iðnmeistara og iðnnema.
  • kennslu, leiðsögn og námskröfum á fagsviði sínu.
  • helstu sí- og endurmenntunarstofnunum á Íslandi.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja fram einföld markmið fyrir tiltekinn þjálfunarþátt í iðngrein sinni.
  • velja viðeigandi aðferðir við þjálfun og mat á frammistöðu.
  • skipuleggja afmarkað þjálfunarferli.
  • greina færnikröfur starfa og einstakra verkþátta í iðngrein sinni og setja fram markmið.
  • skipuleggja þjálfun í einstökum þáttum, velja viðeigandi aðferðir við leiðsögn og mat og beita þeim aðferðum.
  • skrá frammistöðu iðnnema á skipulegan hátt.
  • meta þekkingarþörf fyrirtækis og þekkingu starfsmanna.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hagnýta þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér um kennslu og leiðsögn iðnnema og nýrra starfsmanna á vinnustað.
  • meta námsþarfir iðnnema með hliðsjón af aðalnámskrá og að gera heildstæða þjálfunaráætlun.
  • leiðbeina og meta frammistöðu og framfarir iðnnema og nýrra starfsmanna í iðngrein sinni með ólíkum aðferðum.
  • útskýra og rökstyðja þjálfunaráætlanir sínar og val aðferða við kennslu, leiðsögn og mat.
  • meta einstaklingsmun iðnnema og annarra samstarfsmanna og koma fram við þá af virðingu og nærgætni.
  • nota hvatningu, endurgjöf og hrós í leiðsögn og kennslu.
  • ígrunda og meta eigið framlag við skipulagningu, framkvæmd og mat á þjálfun annarra og endurskoða áætlanir og aðferðir ef þörf er á.
  • gera endurmenntunaráætlun sem byggir á þekkingargreiningu fyrirtækis og starfsmanns þess.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá