Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1706259959.52

  Lokaverkefni A-hluta
  MLOK4MS02
  3
  Lokaverkefni, meistaranám
  Lokaverkefni
  Samþykkt af skóla
  4
  2
  Lokaverkefnið er stofnun og hönnun fyrirtækis. Stefnumótun, verklagsreglur, vinnuleiðbeiningar, eyðublöð og annað sem er skilgreint eða myndast í náminu er skjalfest með formlegum hætti í gæðahandbók og skilgreint skráavistunarkerfi. Nemandi byggir upp gæðahandbók í samvinnu við kennara sem tekur mið af þeim námsþáttum sem teknir eru fyrir á önninni og lagaðir að bakgrunn hvers og eins nemanda. Í lok áfangans skal nemandi kynna fyrirtækið sitt með aðstoð gæðahandbókar fyrir kennara og samnemendum sínum.
  Unnið samhliða öllum fögum A-hluta
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • rekstri fyrirtækis, til að hafa heildaryfirsýn yfir reksturinn í samræmi við námsgreinar A-hluta.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reka fyrirtæki og geta kynnt ákveðna hluta þess fyrir öðrum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra verkefna í rekstri og stjórnun fyrirtækja og mótun viðskiptaáætlana.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá