Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1706260306.51

  Mannauðsstjórnun
  MMAN4MS02
  2
  Mannauðsstjórnun
  Mannauðsstjórnun
  Samþykkt af skóla
  4
  2
  Fjallað er um mannauðsstjórnun í víðu samhengi, auglýsingar og ráðningu starfsfólks, starfsmannaveltu, frammistöðumat, umbun og nýliðafræðslu. Áhersla er lögð á stofnanamenningu, tengsl mannauðsstjórnunar við stefnumótun fyrirtækja og stofnana og mælingu á árangri. Gert er ráð fyrir að í lok áfangans geti nemendur tjáð sig í ræðu og riti um helstu kenningar.
  Sveinspróf, stúdentspróf eða sambærilegt.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lögum og reglum um réttindi og skyldur atvinnurekenda gagnvart starfsfólki.
  • réttindum og skyldum aðila í ráðningarsambandi.
  • þáttum almennra stjórnunarstarfa sem lúta að stjórnun mannauðs.
  • stefnumótunarhlutverki mannauðsstjórnunar og þeim möguleikum sem í því hlutverki felast fyrir samkeppnishæfni fyrirtækja.
  • helstu hagsmunasamtökum launþega og atvinnurekenda.
  • reglum um öryggismál í eigin rekstri.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • útbúa ráðningarsamninga.
  • beita helstu þáttum mannauðsstjórnunar við mismunandi aðstæður.
  • nota starfsmannaviðtöl til þróunarstarfs og umbóta.
  • forma starfsmannaauglýsingar.
  • gera hættumat, áhættugreiningu og öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir skrifstofu.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita mannauðsstjórnun í árangursríkum rekstri.
  • umbuna, hrósa og meta frammistöðu starfsfólks í sinni grein.
  • taka þátt í umræðum og skoðanaskiptum með starfsfólki fyrirtækisins.
  • beita öryggis- og heilbrigðisáætlun til vinnuverndar á skrifstofu.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá