Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1706260599.79

  Stofnun og stefnumótun fyrirtækis
  MSSF4MS02
  2
  Stofnun og stefnumótun fyrirtækis
  Stofnun og stefnumótun fyrirtækis
  Samþykkt af skóla
  4
  2
  Nemendur stofna og reka fyrirtæki eða velja raunveruleg fyrirtæki á eigin fagsviði. Fjallað er um helstu kenningar og þá hugmyndafræði sem stefnumótun byggir á. Aðferðir og aðferðafræði við greiningu og undirbúning stefnumótunar og mismunandi leiðir fyrirtækja til að ná og viðhalda samkeppnisforskoti. Fjallað um mikilvæga þætti stefnumótunar sem tengjast þróun stefnu, mati á valkostum, mælingum á árangri, markmiðum, framkvæmd og eftirfylgni. Ferlið frá hugmynd yfir í viðskiptatækifæri. Gerð viðskiptaáætlunar fyrir nýtt fyrirtæki út frá nokkrum megin þáttum, þ.e. viðskiptatækifæri, viðskiptahugmynd og undirbúningi og gerð viðskiptaáætlana.
  Sveinspróf, stúdentspróf eða sambærilegt.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu aðferðum við gerð viðskiptaáætlana.
  • helstu rekstrarformum fyrirtækja og samþykktum við stofnun þeirra.
  • leyfum sem þarf að útvega við stofnun fyrirtækis.
  • helstu leiðum til fjármögnunar nýs fyrirtækis og mögulegum stuðningi við stofnun þess.
  • rekstrarformum og stefnumótun íslenskra iðnfyrirtækja á sínu sérsviði.
  • reglum um öryggismál í eigin rekstri.
  • grænu bókhaldi.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • gera fjárhagsáætlanir.
  • beita reglum um skattalegt umhverfi fyrirtækja.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • móta stefnu fyrir fyrirtæki sitt og rökstyðja val sitt á aðferðum og verklagi.
  • taka þátt í umræðum og skoðanaskiptum um stofnun og þróun fyrirtækis í iðngrein sinni.
  • beita þekkingu sinni í stjórnun á raunveruleg dæmi og geta rökstutt úrlausn sína.
  • meta hvernig ytra umhverfi hefur áhrif á störf stjórnanda og árangur fyrirtækis.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá