Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1706261272.12

  Lokaverkefni B-hluta
  MLOK4MS02(B)
  4
  Lokaverkefni, meistaranám
  Lokaverkefni
  Samþykkt af skóla
  4
  2
  B
  Lokaverkefnið er einstaklingsverkefni sem nemandi og kennari koma sér saman um. Verkefnið tekur mið af þeim námsþáttum sem teknir eru fyrir á önninni og er lagað að bakgrunni hvers og eins nemanda. Í lok áfangans skal nemandi kynna verkefnið fyrir kennara og samnemendum sínum.
  Unnið samhliða öllum áföngum B-hluta.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fagtengdum efnum iðngreinar sinnar ásamt sértækum lögum og reglugerðum, gæðastýringu, vöruþróun, öryggis- og umhverfismálum, verklýsingum og tilboðsgerð fyrir greinina.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja og stjórna verkefnum í samræmi við námsgreinar í B-hluta.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra verkefna er lúta að gæðastjórnun, vöruþróun, tilboðsgerð og öryggismálum.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá