Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1706261759.51

  Öryggis- og umhverfismál
  MÖRU4MS02(B)
  2
  Öryggis- og umhverfismál
  Öryggis- og umhverfismál
  Samþykkt af skóla
  4
  2
  B
  Farið er yfir kröfur löggjafans varðandi vinnuverndar- og öryggismál. Kennslan miðar að því að nemandi öðlist góðan skilning á skyldum verkkaupa og verktaka m.t.t. vinnuverndar- og öryggisþátta, þekki hlutverk samræmingaraðila á hönnunar- og framkvæmdastigi og verði fær um að vinna öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir vinnustað, þ.m.t. áhættumat fyrir varasama verkþætti. Nemandi vinni öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir gefna framkvæmd á sínu sviði og kynni niðurstöður sínar og röksemdir.
  A - hluti
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skyldum atvinnurekenda og verktaka í vinnuverndarmálum.
  • lágmarkskröfum löggjafans til vinnuumhverfis.
  • hlutverki samræmingaraðila á hönnunar- og framkvæmdastigi.
  • gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar.
  • framkvæmd áhættumats fyrir varasama verkþætti.
  • utanumhaldi öryggishandbókar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina kröfur og hlutverk er lúta að vinnuverndar- og öryggismálum.
  • ná í nauðsynlegar upplýsingar og þekkingu um vinnuverndar- og öryggismál.
  • miðla þekkingu á vinnuvistfræði og öryggismálum.
  • framkvæma áhættumat.
  • skipuleggja eftirfylgni með vinnuumhverfisstefnu.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita mismunandi aðferðum við framkvæmd vinnuumhverfisstjórnunar við stjórnun framkvæmda.
  • beita þekkingu sinni á sviði vinnuverndar- og öryggismála á raunverulegt dæmi.
  • rökstyðja eigin lausnir í vinnuverndar- og öryggismálum.
  • meta nauðsynlegt umfang forvarnaraðgerða eftir umfangi verka.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá