Json

Námskrá

Titill: Tölvuumsjón (Staðfestingarnúmer 323) 17-323-2-344
Lýsing: Námskráin Tölvuumsjón lýsir námi á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun og skiptist í 12 námsþætti. Tilgangur námsins er að efla hæfni þeirra sem vinna við, eða hafa hug á að vinna við, tölvuviðgerðir og að þjónusta tölvukerfi. Markmið námsins er að námsmenn öðlist grunnhæfni á sviði tölvuumsjónar. Í náminu er áhersla lögð á að námsmenn öðlist almenna þekkingu og leikni í að sinna viðgerðum, uppsetningu og uppfærslum á tölvum, hugbúnaði og kerfum. Þeir vinna með vélbúnað, stýrikerfi og hugbúnað ásamt því að greina og gera við algengar bilanir og leysa tæknivandamál. Að loknu námi í Tölvuumsjón geta námsmenn bætt við sig hæfni á sama sviði, til dæmis í kerfisstjórn eða tækniþjónustu. NTV, Nýi tölvu- og viðskiptaskólinn, hannaði námið í samstarfi við Símey og Mími símenntun og naut það styrks frá Þróunarsjóði framhaldsfræðslu. Námið spannar 344 klukkustundir. Mögulegt er að meta námið til 17 eininga á framhaldsskólastigi.

Grunnupplýsingar

Inntökuskilyrði: Fullorðið fólk á vinnumarkaði, með stutta formlega menntun.
Skipulag: Viðurkenndur fræðsluaðili ber ábyrgð á framkvæmd námsins og skipuleggur hversu miklum tíma hvers námsþáttar er varið undir leiðsögn leiðbeinanda annars vegar og í sjálfstætt nám hins vegar. Fræðsluaðili skipar verkefnastjóra náms. Hlutverk hans er að hafa umsjón með náminu og framkvæmd þess, skipuleggja nám á vinnustað, sjá til þess að námsþættir séu samþættir og tryggja rökrétta samfellu þeirra. Hann ber ábyrgð á þjónustu við námsmenn og sér einnig um samstarf við lykilstarfsfólk á vinnustöðum. Lögð er áhersla á að leiðbeinendur noti fjölbreyttar kennsluaðferðir sem henta fullorðnum námsmönnum. Æskilegt er að leiðbeinendur hafi í huga alla námsþætti námskrárinnar og leitist við að nota raunveruleg viðfangsefni. Gert er ráð fyrir að námsmenn hafi lokið öllum námsþáttum áður en lokaverkefnið er unnið. Heimavinna fylgir náminu en getur verið mismikil eftir námsþáttum og einstaklingum.
Námsmat: Námsárangur er metinn út frá viðmiðum námsins um þekkingu, leikni og hæfni, með fjölbreyttum matsaðferðum sem fræðsluaðili samþykkir og lýst er í kennsluáætlun. Áhersla er lögð á að leiðbeinandi og námsmenn fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist og hvernig námsmönnum gangi að ná hæfniviðmiðum námsins. Námsmati er ætlað að nýtast sem staðfesting á námsárangri og jafnframt sem lærdómur, hvatning og endurgjöf á námstímanum. Viðmið frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins um almenna starfshæfni á 2. þrepi má leggja til grundvallar við námsmat.
Starfsnám: Nei
Markhópar
 • einstaklingar með stutta skólagöngu að baki
 • einstaklingar á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki
 • einstaklingar sem vilja efla starfshæfni sína
 • starfsmenn í atvinnulífi með þörf fyrir aukna þekkingu og hæfni,
 • einstaklingar sem búa við skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku
 • einstaklingar með þörf fyrir að afla viðurkenningar á gildi náms sem fellur utan hins formlega framhaldsskóla- og háskólakerfis
 • einstaklingar með nám og reynslu sem aflað hefur verið utan hins formlega skólakerfis
Hæfni-, þekkingar- og leikniviðmið
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á vélbúnaði tölvu og helstu íhlutum.
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á stýrikerfum, netþjónum og skýjalausnum.
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á öryggisvörnum í tölvubúnaði og stýrikerfum.
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á að meðferð gagna sé í samræmi við reglur.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að gera við bilaðar tölvur og skipta um íhluti.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að setja upp og nota algengan hugbúnað.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að leysa úr einföldum tæknilegum vandamálum stýrikerfa og netkerfa.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að fylgja fyrir fram ákvörðuðum verkferlum og reglum á vinnustað.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að gera sér grein fyrir þörfum notenda og ráðleggja um val á tölvum og hugbúnaði.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að framkvæma algengustu stillingar og uppfærslur á vél- og hugbúnaði.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að framkvæma einfalda villu- og bilanaleit og sinna viðgerðum á þeim.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að vinna sjálfstætt eftir skipulagi vinnustaðar, veita góða þjónustu og taka þátt í uppbyggilegum samskiptum.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að viðhalda þekkingu sinni, fylgjast með nýjungum og þróast í starfi.


Nemendastundir Fjöldi klukkustunda til að ljúka námskrá

344  klst.

Kjarni Námsþættir í námskrá


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
Vinnustundir
Credits Percentage
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir námsþættir sem hægt er að velja/meta í námskránni

Lýsing: Skipuleggjanda er heimilt að gera breytingar sem nema allt að 10% af heildarlengd námsins ef þær fara ekki í bága við markmið eða tilgang þess. Breytingar sem nema meira en 10% eru aðeins heimilaðar með samþykki Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
Námshæfni:
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
Jafnrétti:
Menntun til sjálfbærni:
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
Heilbrigði:
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
Lýðræði og mannréttindi: