Json

Námskrá

Titill: Íslensk menning og samfélag (Staðfestingarnúmer 253) 18-253-2-200
Lýsing: Námskráin Íslensk menning og samfélag lýsir námi á 1. og 2. þrepi sem skiptist í 7 námsþætti. Tilgangur námsins er að auðvelda fólki af erlendum uppruna aðlögun að íslenskum vinnumarkaði og samfélagi. Í náminu er lögð áhersla á íslenskt mál, menningu, samfélag og atvinnulíf ásamt því að byggja upp sjálfstraust og samskiptafærni. Námið fer fram á íslensku. Heildarlengd námsins er 200 klukkustundir. Námið jafngildir 10 einingum á framhaldsskólastigi.

Grunnupplýsingar

Inntökuskilyrði: Fullorðið fólk á vinnumarkaði, með stutta formlega menntun sem ekki hefur íslensku að móðurmáli. Krafa er gerð um hæfni til að skilja og tjá sig á einfaldri íslensku, eða sem samsvarar að lágmarki þeim viðmiðum sem sett eru í námskránni Að lesa og skrifa á íslensku.
Skipulag: Viðurkenndur fræðsluaðili ber ábyrgð á framkvæmd námsins og skipar verkefnastjóra náms. Hlutverk verkefnastjóra er að hafa umsjón með náminu og framkvæmd þess, sjá til þess að námsþættir séu samþættir og tryggja rökrétta samfellu þeirra. Lögð er áhersla á að leiðbeinendur noti fjölbreyttar kennsluaðferðir sem henta fullorðnum námsmönnum. Æskilegt er að leiðbeinendur hafi í huga alla námsþætti námskrárinnar til að tryggja enn frekar samþættingu námsþátta og leitist við að nota raunveruleg viðfangsefni. Framsetning námsefnis þarf að taka mið af reynslu námsmanna og leiðbeinendur þurfa að vera hugmyndaríkir og skapandi þegar kemur að samþættingu námsþátta með áherslu á að tengja sem flesta námsþætti við íslenskt mál og málnotkun. Námið fer að miklu leyti fram með umræðum og verkefnavinnu þar sem námsmenn afla sér upplýsinga, svo sem á Netinu, í fjölmiðlum og hjá stofnunum. Fréttir, dægurmál og atvik úr lífi og starfi námsmanna eiga að njóta forgangs fram yfir hefðbundið námsefni. Heimavinna fylgir náminu en getur verið mismikil eftir námsþáttum og einstaklingum. Leiðbeinendur tala íslensku. Ef brýn þörf er á, skýra þeir mál sitt á öðru tungumáli sem hentar námsmannahópnum.
Námsmat: Námsárangur er metinn út frá þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum námsins með fjölbreyttum matsaðferð/um sem fræðsluaðili samþykkir og lýst er í kennsluáætlun. Áhersla er lögð á að leiðbeinandi og námsmenn fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist og hvernig námsmönnum gangi að ná hæfniviðmiðum námsins. Námsmati er ætlað að nýtast sem staðfesting á námsárangri og jafnframt sem lærdómur, hvatning og endurgjöf á námstímanum.
Starfsnám: Nei
Markhópar
 • einstaklingar með stutta skólagöngu að baki
 • einstaklingar á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki
 • einstaklingar sem vilja efla starfshæfni sína
 • starfsmenn í atvinnulífi með þörf fyrir aukna þekkingu og hæfni,
 • einstaklingar sem búa við skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku
 • einstaklingar með þörf fyrir að afla viðurkenningar á gildi náms sem fellur utan hins formlega framhaldsskóla- og háskólakerfis
 • einstaklingar með nám og reynslu sem aflað hefur verið utan hins formlega skólakerfis
Hæfni-, þekkingar- og leikniviðmið
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á grunnstoðum samfélagsins á Íslandi.
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á íslenskri menningu og sögu.
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á íslensku atvinnulífi og vinnuumhverfi.
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á menntunarmöguleikum á Íslandi og mikilvægi símenntunar sem lið í aðlögun fyrir innflytjendur.
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á gagnlegum aðferðum í samskiptum.
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á starfsemi stéttarfélaga, réttindum og skyldum á vinnumarkaði.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að tjá sig á íslensku.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að finna hagnýtar upplýsingar um íslenskt samfélag.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að nýta sér opinbera þjónustu í samfélaginu.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að taka þátt í uppbyggilegum samskiptum.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að vera virkur þátttakandi í samfélaginu.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að nýta sér opinbera þjónustu í samfélaginu.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að geta nýtt sér upplýsingar um samfélög, búsetu, íslenska tungu og menningu.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að geta nýtt sér þjónustu og stuðning sem boðið er upp á í samfélaginu.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að miðla hagnýtum upplýsingum um íslenskt samfélag.


Nemendastundir Fjöldi klukkustunda til að ljúka námskrá

200  klst.

Kjarni Námsþættir í námskrá


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
Vinnustundir
Credits Percentage
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir námsþættir sem hægt er að velja/meta í námskránni

Lýsing: Skipuleggjanda er heimilt að gera breytingar sem nema allt að 10% af heildarlengd námsins ef þær fara ekki í bága við markmið eða tilgang þess. Breytingar, sem nema meira en 10% eru aðeins heimilaðar með samþykki Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Heildarnámstími námskrárinnar Íslensk menning og samfélag er 200 klukkustundir af þeim tíma er gert ráð fyrir 20 klukkustundum í val. Fræðsluaðili og námsmenn ráðstafa þessum tíma að teknu tilliti til þarfa námsmanna hverju sinni eða notar til að auka vægi einstakra námsþátta. Tilgangur námsþáttarins er að styrkja námsmannahópinn sem heild eða koma til móts við þarfir þeirra einstaklinganna sem stunda námið. Einnig getur verið um að ræða val út frá einstaklingsbundnu áhugasviði eða út frá námsframboði hjá fræðsluaðila. Fræðsluaðila er heimilt að meta inn í frjálst val nám frá öðrum fræðsluaðilum eða skólum. Dæmi um valgreinar: Frumkvöðlafræði, heilsuefling, íþróttir, leiklist, skapandi hugmyndavinna, verkgreinar.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
Námshæfni:
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
Jafnrétti:
Menntun til sjálfbærni:
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
Heilbrigði:
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
Lýðræði og mannréttindi: