Json

Námskrá

Titill: Menntastoðir (Staðfestingarnúmer 249) 18-249-2-1000
Lýsing: Námskráin Menntastoðir lýsir námi í almennum bóklegum greinum á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun. Námið er ætlað þeim sem stefna á nám við undirbúningsdeildir háskóla eða vilja efla hæfni sína í almennum bóklegum greinum. Með almennum bóklegum greinum eða kjarnagreinum er vísað til íslensku, stærðfræði, erlendra tungumála og tölvu- og upplýsingatækni. Einnig er í náminu frjálst val sem fræðsluaðili ráðstafar með hliðsjón af þörfum námsmanna hverju sinni eða notar til að auka vægi einstakra námsþátta. Námskráin var þróuð árið 2011 af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins í samráði við fulltrúa undirbúningsdeilda Keilis, Háskólans í Reykjavík og Háskólans á Bifröst. Námið er 1.000 klukkustundir, þar af eru 560 klukkustundir ætlaðar í vinnuframlag námsmanns án leiðbeinanda. Mögulegt er að meta námið til allt að 50 eininga á framhaldsskólastigi.

Grunnupplýsingar

Inntökuskilyrði: Námið er ætlað fullorðnu fólki á vinnumarkaði sem hefur stutta formlega menntun.
Skipulag: Námið er fyrst og fremst bóklegt. Viðurkenndur fræðsluaðili ber ábyrgð á framkvæmd námsins og skipar verkefnastjóra náms. Hlutverk hans er að hafa umsjón með náminu og framkvæmd þess, sjá til þess að námsþættir séu samþættaðir og tryggja rökrétta samfellu þeirra. Hann skipuleggur hvernig tíma hvers námsþáttar er varið, undir leiðsögn leiðbeinanda annars vegar og í sjálfstætt nám hins vegar, ásamt því að bera ábyrgð á þjónustu við námsmenn. Lögð er áhersla á að leiðbeinendur noti fjölbreyttar kennsluaðferðir sem henta fullorðnum námsmönnum. Heimavinna fylgir náminu en getur verið mismikil eftir námsþáttum og einstaklingum. Áhersla er lögð á samþættingu náms og vinnu. Einnig er lögð áhersla á að verkefni hvers námsþáttar séu samþættuð öðrum námsþáttum eins og kostur er. Sérstök áhersla er lögð á samþættingu tölvu- og upplýsingatækni við verkefnavinnu í öllum öðrum námsþáttum námskrárinnar. Gert er ráð fyrir að námstími í erlendum tungumálum sé að lágmarki 60 klukkustundir með leiðbeinanda í hverju tungumáli. Miðað er við að heildarnámstími erlendra tungumála sé 240 klukkustunda vinna námsmanns. Lögð er áhersla á að fjallað sé um námstækni og mismunandi námsaðferðir þvert á námsþætti og þrep námsþátta. Gera þarf ráð fyrir ólíkum þörfum námsmanna við upphaf náms þannig að námsmenn fái viðfangsefni við hæfi. Námsþættir eru á 1. og 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun en undirbúningsnám getur verið nauðsynlegt þar sem unnið er með grunnþætti í viðkomandi námsgrein eins og þeim er lýst í Aðalnámskrá grunnskóla. Leiðbeinendur og verkefnastjóri náms meta þörf fyrir undirbúningsnám hverju sinni.
Námsmat: Námsárangur er metinn út frá hæfniviðmiðum námsins. Leiðbeinandi metur árangur og námsframvindu með fjölbreyttum matsaðferðum. Áhersla er lögð á að leiðbeinandi og námsmenn fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist og hvernig námsmönnum gangi að ná hæfniviðmiðum námsins.
Starfsnám: Nei
Markhópar
 • einstaklingar með stutta skólagöngu að baki
 • einstaklingar á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki
 • einstaklingar sem vilja efla starfshæfni sína
 • starfsmenn í atvinnulífi með þörf fyrir aukna þekkingu og hæfni,
 • einstaklingar sem búa við skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku
 • einstaklingar með þörf fyrir að afla viðurkenningar á gildi náms sem fellur utan hins formlega framhaldsskóla- og háskólakerfis
 • einstaklingar með nám og reynslu sem aflað hefur verið utan hins formlega skólakerfis
Hæfni-, þekkingar- og leikniviðmið
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á lykilatriðum í kjarnagreinum framhaldsskóla.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að beita þeirri námstækni sem hentar honum til náms.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að vinna verkefni sjálfstætt og skipulega.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að takast á við aðfararnám í háskólum.


Nemendastundir Fjöldi klukkustunda til að ljúka námskrá

1000  klst.

Kjarni Námsþættir í námskrá


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
Vinnustundir
Credits Percentage
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir námsþættir sem hægt er að velja/meta í námskránni

Lýsing: Heimilt er, með skriflegu samþykki FA, að fella niður námsþætti og bæta skyldum námsþáttum við án þess þó að draga úr heildarfjölda námsstunda enda fari breytingin ekki í bága við markmið eða tilgang námskrárinnar. Heildarnámstími Menntastoða er 1.000 klukkustundir. Af þeim tíma er gert ráð fyrir 100 klukkustundum í val á 2. þrepi, sem skiptist í 40 klukkustundir með leiðbeinanda og 60 klukkustundir án leiðbeinanda. Fræðsluaðili og námsmenn ráðstafa þessum tíma að teknu tilliti til þarfa námsmanna hverju sinni eða nota hann til að auka vægi einstakra námsþátta. Tilgangur námsþáttarins er að styrkja námsmannahópinn sem heild eða koma til móts við þarfir þeirra einstaklinga sem stunda námið. Fræðsluaðili velur námsþátt í samráði við námsmannahópinn eða eykur vægi einstakra námsþátta í náminu. Einnig er hægt að velja námsþátt með hliðsjón af hvoru um sig, einstaklingsbundnu áhugasviði eða námsframboði hjá fræðsluaðila. Fræðsluaðila er heimilt að meta inn í frjálst val nám frá öðrum fræðsluaðilum eða skólum.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
Námshæfni:
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
Jafnrétti:
Menntun til sjálfbærni:
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
Heilbrigði:
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
Lýðræði og mannréttindi: