Aðalnámskrá leikskóla

Almennur hluti

Útgefandi: mennta- og menningarmálaráðuneyti

Tölublað 2012

ISBN

Lýsing:

 

Í framhaldi af setningu nýrra laga árið 2008 um leikskóla (nr. 90/2008), grunnskóla (nr. 91/2008) og framhaldsskóla (nr. 92/2008) hefur verið unnið að innleiðingu þeirrar menntastefnu sem þar er mörkuð. Undirstöðuatriði í þeirri vinnu er gerð aðalnámskrár fyrir skólastigin þrjú. Aðalnámskrá er rammi um skólastarfið á þessum skólastigum og leiðsögn um tilgang þess og markmið. Hún birtir heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögunum. Aðalnámskrá er ætluð stjórnendum, skóla, kennurum og öðru starfsfólki í skólakerfinu. Einnig veitir hún nemendum, foreldrum þeirra, opinberum stofnunum, félagasamtökum, aðilum atvinnulífsins og almenningi upplýsingar um tilgang og starfsemi skóla.

Heimild (APA):

mennta- og menningarmálaráðuneyti. 2012. Aðalnámskrá leikskóla. Almennur hluti. Reykjavík: mennta- og menningarmálaráðuneyti. Retrieved 25.07.2024.